Regulamin

1 ORGANIZATOR

Organizatorami Enea Żnin Triathlon są:

 • Ars Athletica Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy,
 • Ars Athletica Group Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy,
 • Stowarzyszenie Ars Athletica Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy.

2 CEL

Enea Żnin Triathlon ma na celu:

 • propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia,
 • upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu,
 • promocja Żnina w kraju i na świecie.

3 TERMIN, DYSTANSE, TRASY

Zawody Enea Żnin Triathlon odbędą się 26 maja 2024 roku (niedziela) – na dystansie 1/2, 1/4 i 1/8
W ramach każdego z dystansów wskazanych w ust. 1 przewiduje się start zawodników indywidualnych oraz sztafet.

Uczestnicy będą startować w formule rolling start i w podziale na fale startowe.

Start zawodów planowany jest 26 maja 2024 roku na:

 • 7:00 (dystans 1/2)
 • 10:00 (dystans 1/4)
 • 13:00:00 (dystans 1/8)

Szczegółowy plan startów (harmonogram) z uwzględnieniem poszczególnych fal startowych dla każdego z dystansów dostępny będzie na stronie internetowej zawodów w zakładce „Harmonogram”, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zawodów.

Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową. W przypadku zgubienia chipa na części pływackiej, zawodnik jest zobowiązany zgłosić się do sędziego bezpośrednio przy wejściu do strefy zmian i pobrać zapasowy chip, z którym ukończy rywalizację.

Na dystans 1/8 (super krótki) składa się:

 • 475 m etapu pływackiego (1 krótsza pętla),
 • 22,5 km etapu rowerowego (1 pętla),
 • 5,275 km etapu biegowego (1 pętla).

Na dystans 1/4 (krótki) składa się:

 • 950 m etapu pływackiego (1 dłuższa pętla),
 • 45 km etapu rowerowego (2 pętle),
 • 10,5 km etapu biegowego (2 pętle).

Na dystans 1/2 (średni) składa się:

 • 1,9 km etapu pływackiego (2 dłuższe pętle),
 • 90 km etapu rowerowego (4 pętle),
 • 21,1 km etapu biegowego (4 pętle).

Etap pływacki:

 • Sędziowie i/lub ratownicy WOPR mają możliwość ewakuowania z wody zawodników, którym pływanie stwarza trudność (występuje np. utrata siła, osłabienia, problemy zdrowotne).
  Podjęcie zawodnika przez sędziów lub WOPR wiąże się z zakończeniem rywalizacji.
 • Decyzja o podjęciu zawodnika z wody należy do służb ratunkowych i/lub sędziów i jest ona nieodwołalna.

Etap kolarski:

 • trasa jest płaska, szybka, poprowadzona drogami o bardzo dobrej nawierzchni asfaltowej,
 • obowiązuje ruch prawostronny, zabrania się wyjeżdżania na przeciwległy pas ruchu,
 • dozwolone są wszystkie rodzaje rowerów,
 • każdy z zawodników zobowiązany jest do startu w zawodach na rowerze wyposażonym w dwa sprawne hamulce (tarczowe lub szczękowe),
 • zawodnik może startować na rowerze z dowolną wielkością koła i szerokością opony,
 • rower nie może być wyposażony w jakiekolwiek wspomaganie elektryczne/spalinowe, napędzać go może tylko siła mięśni nóg,
 • zabronione jest z korzystanie z przedniego koła pełnego,
 • start w kasku jest obowiązkowy,
 • etap rowerowy przeprowadzany jest w konwencji bez draftingu.
 • każdy z zawodników zobowiązany jest do stosowania się do przepisów o ruchu drogowym oraz zachowania należytej ostrożności podczas etapu kolarskiego, zachowania bezpiecznego odstępu przy wyprzedzaniu i dostosowania prędkości do warunków na drodze.

Etap biegowy:

 • trasa wytyczona wzdłuż trasy kolarskiej i Jeziora Żnińskiego,
 • nawierzchnia trasy: asfalt, kostka polbrukowa, utwardzony deptak.
 • podczas każdego etapu zawodów zawodników obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów, mp3, słuchawek i innych urządzeń do odbioru sygnałów dźwiękowych.

Start, meta i strefy zmian znajdować się będą na terenie Cukrowni Żnin.

Punkty odżywiania na trasie kolarskiej będą dostępne dla zawodnikówz dla dystansów 1/4 i 1/2, na wysokości Cukrowni Żnin:

 • podczas dystansu 1/4 jednokrotny przejazd przez punkt odżywiania – 22 km trasy,
 • podczas dystansu 1/2 trzykrotny przejazd przez punkt odżywiania – 23 km, 46 km i 69km trasy.

Na trasie biegowej zlokalizowane będą co najmniej 2 punkty odżywcze na każdej pętli, średnio co ok. 2 km.

W punkach odżywczych dostępne będą napoje izotoniczne, woda mineralna niegazowana, owoce i odżywki.

Toalety przenośne zlokalizowane będą w pobliżu strefy startu etapu pływackiego, przy strefie zmian i dwóch punktach odżywczych na trasie (po jednym miejscu na etapie kolarskim i biegowym).

Ze względu na specyfikę obiektu, nie zapewniamy dostępu do szatni ani pryszniców.

Zawody Enea Żnin Triathlon przeprowadzone będą zgodnie z przepisami sportowymi Polskiego Związku Triathlonu.

4 LIMITY CZASOWE DLA DYSTANSÓW

Na poszczególnych dystansach obowiązują następujące limity czasowe:

Dystans 1/8 (super krótki):

 • pływanie = 30 minut
 • pływanie + rower = 120 minut (tj. 2 h od momentu startu),
 • pływanie + rower + bieg = 240 minut (tj. 4 godziny od momentu startu).

Dystans 1/4 (krótki):

 • pływanie = 60 minut
 • pływanie + rower = 180 minut (tj. 3 h od momentu startu),
 • pływanie + rower + bieg = 240 minut (tj. 4 godziny od momentu startu).

Dystans 1/2 (średni):

 • pływanie = 90 minut
 • pływanie + rower = 360 minut (tj. 6 h od momentu startu)
 • pływanie + rower + bieganie = 480 min (tj. 8 godzin od momentu startu)

5 KARY ZA DRAFTING

Wobec zawodników łamiących przepisy o zakazie draftingu będą nakładane kary zgodnie z przepisami sportowymi PZTRI).

6 ZASADY KLASYFIKACJI I KATEGORIE WIEKOWE

Zawodnicy będą klasyfikowani zgodnie z rocznikiem urodzenia, wg następujących kategorii:

 • Kobiety Open
 • Mężczyźni Open
 • K sub18 (15-17 lat) tylko na dystansie 1/8
 • M sub18 (15-17 lat) tylko na dystansie 1/8
 • K 20 (18-29 lat)
 • M 20 (18-29 lat)
 • K 30 (30-39 lat)
 • M 30 (30-39 lat)
 • K 40 (40-49 lat)
 • M 40 (40-49 lat)
 • K 50 (50-59 lat)
 • M 50 (50-59 lat)
 • K 60 (60+ lat, w przypadku 1/8 do 69 lat)
 • M 60 (60+ lat, w przypadku 1/8 do 69 lat)
 • K 70+ (70 wzwyż, tylko dla dystansu 1/8, nowość w sezonie 2024)
 • M 70+ (70 wzwyż, tylko dla dystansu 1/8, nowość w sezonie 2024)

Klasyfikacja drużynowa: drużyna składa się z minimum 3 zawodników startujących na Enea Żnin Triathlon na dowolnym dystansie (starty indywidualne), którzy wybrali opcję dołączenia do tej samej drużyny w formularzu zgłoszeniowym.
Punkty w tej klasyfikacji przyznawane są osobno na każdym z dystansów (1/2, 1/4 i 1/8) zgodnie z zajętym miejscem na mecie (1 miejsce = 1 punkt, 12 miejsce = 12 punktów itd.).
Z każdej drużyny do klasyfikacji liczy się suma punktów trzech najlepszych zawodników. nagradzamy trzy zespoły.

Jako sztafetę rozumie się zespół składający się z 3 osób, każda z nich startuje w jednej z konkurencji triathlonu

Sztafety klasyfikowane będą tylko w klasyfikacji OPEN na poszczególnych dystansach.

Na dystansach 1/2, 1/4 i 1/8 zostanie też wręczona nagroda w klasyfikacji najlepszy mieszkaniec i najlepsza mieszkanka Powiatu Żnińskiego.

7 NAGRODY

Najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem ceremonii wręczenia nagród zostaną podane online wyniki miejsc na podium wszystkich klasyfikacji i kategorii wiekowych wraz z podaniem czasu i klubu w celu przygotowania się zawodniczek i zawodników do wyjścia na podium.

Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji sztafet otrzymają pamiątkowe statuetki i drobne nagrody rzeczowe.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach.

Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie triathlonu, odbiór osobisty podczas ceremonii wręczania nagród i negatywny wynik ewentualnej kontroli antydopingowej.

Nagrody w kategoriach Open i wiekowych nie dublują się,

8 WARUNKI UCZESTNICTWA

W Enea Żnin Triathlon mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w zawodach.

Osoby w wieku od 15 do 18 lat mają możliwość wystartowania w zawodach na dystansie 1/8 – super krótkim oraz w jednej dyscyplinie w rywalizacji sztafet 1/8 lub 1/4, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, złożoną osobiście za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego w biurze zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy i inne uszczerbki na zdrowiu doznane przez uczestników zawodów. Wszyscy uczestnicy startujący w Enea Żnin Triathlon robią to na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku.

9 ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA I REZYGNACJA

Zgłoszenia do Enea Żnin Triathlon będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej znintriathlon.pl.

Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 19 maja 2024 roku, bądź do wyczerpania limitu miejsc dla danego dystansu.

Po terminie wskazanym w ust. 2 zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w godzinach jego otwarcia i tylko w przypadku niewypełnienia limitu miejsc na danym dystansie.

Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i podpisanego oświadczenia oraz prawidłowe uiszczenie opłaty startowej (w wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej). Za prawidłowe uiszczenie opłaty uważa się zaksięgowanie płatności na koncie Organizatora.

Limity miejsc w Enea Żnin Triathlon – dla zawodników indywidualnych:

 • dla dystansu 1/8 – 700 osób,
 • dla dystansu 1/4 – 500 osób,
 • dla dystansu 1/2 – 200 osób.

Limity miejsc w Enea Żnin Triathlon – dla sztafet:

 • dla dystansu 1/8 – 30 sztafet,
 • dla dystansu 1/4 – 30 sztafet,
 • dla dystansu 1/2 – 30 sztafet.

Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń oraz do zmiany limitów miejsc wskazanych w ust. 5 i 6.

Opłata startowa za udział w Enea Żnin Triathlon w zależności od terminu rejestracji i zaksięgowania wpłaty wynosi:

1/8, dystans super krótki (0,475/22,5/5,25)

 • pierwsze 50 zapisanych osób: 139,99 zł
 • kolejne 50 zapisanych osób: 169,99 zł
 • do 30 listopada 2023: 189,99 zł
 • do 31 stycznia 2024: 209,99 zł
 • do  31 marca 2024: 219,99 zł
 • do 30 kwietnia 2024: 239,99 zł
 • do 19 maja 2023: 259,99 zł
 • po 19 maja, w dniach otwarcia Biura Zawodów przed zawodami: 299,99 zł

1/4, dystans krótki (0,95/45/10,55):

 • pierwsze 50 zapisanych osób: 179,99 zł
 • kolejne 50 zapisanych osób: 199,99 zł
 • do 30 listopada 2023: 219,99 zł
 • do 31 stycznia 2024: 239,99 zł
 • do  31 marca 2024: 269,99 zł
 • do 30 kwietnia 2024: 299,99 zł
 • do 19 maja 2024: 349,99 zł
 • po 19 maja, w dniach otwarcia Biura Zawodów przed zawodami: 399,99 zł

1/2, Dystans średni (1,9/90/21,1)

 • pierwsze 50 zapisanych osób: 299,99 zł
 • do 30 listopada 2023: 339,99 zł
 • do 31 stycznia 2024: 359,99 zł
 • do 31 marca 2024: 379,99 zł
 • do 30 kwietnia 2024: 399,99 zł
 • do 19 maja 2024: 419,99 zł
 • po 19 maja, w dniach otwarcia Biura Zawodów przed zawodami: 499,99 zł

Sztafety 1/8 – super krótki (cena za 3-osobową sztafetę):

 • do 1 stycznia 2024: 349,99 zł
 • do 31 marca 2024 : 399,99 zł
 • do 19 maja 2024: 449,99 zł
 • po 19 maja w dniach otwarcia Biura Zawodów przed zawodami: 499,99 zł

Sztafety 1/4 – krótki (cena za 3-osobową sztafetę):

 • do 1 stycznia 2024: 399,99 zł
 • do 31 marca 2024: 449,99 zł
 • do 19 maja 2024: 499,99 zł
 • po 19 maja w dniach otwarcia Biura Zawodów przed zawodami: 549,99 zł

Sztafety 1/2 – średni (cena za 3-osobową sztafetę):

 • do 1 stycznia 2024: 499,99 zł
 • do 31 marca 2024: 599,99 zł
 • do 19 maja 2024: 699,99 zł
 • po 19 maja w dniach otwarcia Biura Zawodów przed zawodami: 799,99 zł

Ceny dotyczą pakietów podstawowych.

W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje:

 • prawo do udziału w zawodach
 • miejsce w strzeżonej strefie zmian
 • profesjonalny pomiar czasu
 • zabezpieczenie medyczne i ratownicze
 • nadzór sędziów nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji
 • dostęp do bogato zaopatrzonych punktów żywieniowych
 • voucher kwotowy do wykorzystania w sklepie organizatora
 • kupon na Pasta Party
 • numer startowy wraz z zestawem naklejek na sprzęt
 • medal na mecie
 • regenerację w strefie finishera

Wpłat można dokonywać tylko za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności połączonego z formularzem zgłoszeniowym w terminie 7 dni od daty dokonania rejestracji.

Dowodem przyjęcia opłaty startowej jest pojawienie się na liście osób z potwierdzoną płatnością.

W celu uzyskania faktury zawodnik jest zobowiązany przesłać dane do faktury na adres: biuro@znintriathlon.pl w terminie 7 dni od dokonania rejestracji. Po tym terminie Organizator nie ma możliwości wystawienia faktury. Faktury wystawiane będą tylko na żądanie zawodnika zgłoszone mailowo w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail

Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy muszą posiadać ważny dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

Odbiór pakietu startowego jest możliwy jedynie osobiście, w godzinach pracy Biura Zawodów dla danego dystansu.

W momencie odebrania pakietu startowego każdemu zawodnikowi zostanie założona specjalna opaska na rękę, potwierdzająca prawo startu w zawodach. Każdy zawodnik musi mieć taką opaskę na ręku od momentu odebrania pakietu startowego (chipu i numeru startowego) do czasu odebrania roweru ze strefy zmian.

Wejście do strefy zmian w celu pozostawienia sprzętu jest możliwe pod następującymi warunkami:

 • zawodnik posiada na ręce specjalną opaskę założoną przy odbiorze pakietu,
 • zawodnik ma na sobie numer startowy,
 • zawodnik wprowadza sprawny i oznaczony naklejkami rower,
 • zawodnik ma założony i zapięty kask kolarski.

Rezygnacja ze startu w zawodach:

 • do 3 miesięcy przed zawodami (tj. do 26 lutego 2024 r.) zwracamy 50% opłaty startowej,
 • do 2 miesięcy przed zawodami (tj. do 26 marca 2024r.) zwracamy 25% opłaty startowej,
 • na mniej niż 2 miesiące przed zawodami (tj. po 26 marca 2024r.) nie zwracamy opłaty startowej.

Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika, dystans lub na inny rok.

Opłata od rezygnacji ze startu
Zawodnicy mogą zagwarantować sobie możliwość rezygnacji ze startu bez podania przyczyny za dodatkową, bezzwrotną opłatą w wysokości 20% wartości wybranego przez nich pakietu startowego.
Wybierając taką opcję, w przypadku rezygnacji ze startu, zawodnik otrzyma 100% wniesionej opłaty (za pakiet startowy+zakupy dodatkowe) pod warunkiem zgłoszenia chęci rezygnacji ze startu mailowo na adres biuro@znintriathlon.pl w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia 2024 do godziny 23:59.
Opcja dodatkowej opłaty od rezygnacji ze startu jest dostępna tylko podczas rejestracji na zawody i nie podlega zwrotowi.

10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Ars Athletica Group sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

Dane osobowe zawodników Enea Żnin Triathlon będą przetwarzane w celach przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz celach marketingowych.

Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.), innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem Enea Żnin Triathlon.

Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 w związku z udziałem w Enea Żnin Triathlon obejmuje także publikację imienia i nazwiska zawodnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie materiał z zawodów..

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Enea Żnin Triathlon. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego zawodnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do zawodnika informacji np: drogą e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem Enea Żnin Triathlon. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.

Wszystkie informacje dotyczące zawodników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem Enea Żnin Triathlon. Organizator ma prawo udostępnić dane uzyskane za pomocą formularza zgłoszeniowego partnerom oraz sponsorom wydarzenia.

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Zawodnikom przysługują prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie, wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.

11 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje dotyczące spraw związanych z zawodami Enea Żnin Triathlon należy składać mailowo wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: kontakt@znintriathlon.pl w terminie 7 dni od dnia zakończenia zawodów.

Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

Reklamacje dotyczące zawodów Enea Żnin Triathlon Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów Enea Żnin Triathlon będzie ostateczna.

12 INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA REGULAMINU

Na Enea Żnin Triathlon nie ma obowiązku posiadania jakiejkolwiek licencji zawodniczych PZTri (PRO, AG jednodniowych i rocznych).

Każdy zawodnik zobowiązany jest do:

 • uczestnictwa w zawodach w swojej fali startowej, w czepku przekazanym w pakiecie startowym,
 • umieszczenia naklejki z numerem startowym na rowerze pod siodełkiem oraz na kasku rowerowym (z przodu i z lewej strony),
 • umieszczenia numeru startowego podczas biegu: z przodu, na wysokości pasa,

Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów oraz zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie.

Organizator zapewnia depozyt.

Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie zawodów.

Po zakończeniu startów na każdym z dystansów może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się bezwzględnie poddać.

Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej zawodów: www.znintriathlon.pl oraz przekazane do informacji mediów.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów bez podawania przyczyn.

Zawody odbędą się bez względu na pogodę. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia którejkolwiek z konkurencji, Organizator rozstrzyga o formule przeprowadzenia zawodów.

Zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy zawodnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Każdy zawodnik akceptując niniejszy Regulamin potwierdza, iż stan jego zdrowia pozwala mu na start w zawodach i nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w tak intensywnym wysiłku jakim są zawody triathlonowe.

Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wywiadu z każdym z zawodników, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania oraz przetwarzania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania oraz przetwarzania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających zawodników Enea Żnin Triathlon. Mogą one być wykorzystane i przetwarzane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

Na teren zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, niebezpiecznych przedmiotów, broni palnej, materiałów pirotechnicznych, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Zawodnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas zawodów. W wypadku stwierdzenia, że zawodnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w ich trakcie.

W czasie odprawy technicznej Organizator lub/i Sędzia Główny mają prawo poinformowac zawodników o zmianach wybranych punktów regulaminu lub sposobu rozgrywania zawodów. W zwązku z tym, każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z informacjami podawanymi na odprawie technicznej. Brak znajomości ewentualnych zmian podawanych na odprawie technicznej nie może być podstawą do wnoszenia protestów.

13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich zawodników biorących udział w zawodach Enea Żnin Triathlon.

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy sportowe Polskiego Związku Triathlonowego: http://triathlon.pl/dokumenty/?id=12

W sprawach spornych lub nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez podawania przyczyny. Zmieniony Regulamin będzie dostępny dla zawodników na stronie internetowej znintriathlon.pl

W związku z potencjalnie trwającym stanem epidemii w planowanym terminie imprezy, Organizator zachowuje prawo do wprowadzania obostrzeń sanitarnych wymaganych przez aktualnie obowiązujące przepisy oraz własnych procedur sanitarno-epidemiologicznych, których przestrzeganie jest obowiązkiem każdego zawodnika i kibica na trasie zawodów.

W przypadku odwołania lub zmiany terminu Zwodów z niezależnego od organizatora, np.: pandemii COVID-19 czy innej siły wyższej, Zawodnik wyraża zgodę na otrzymanie vouchera o wartości pełnej kwoty wpisowego wraz z wybranym rozszerzeniem pakietu startowego. Voucher będzie można wykorzystać w ramach rejestracji na Enea Żnin Triathlon, który odbędzie się w zmienionym terminie lub w kolejnym roku.


Jakiego sprzętu nie możesz używać na zawodach?

Podczas pływania nie możesz używać:
• czepka innego niż otrzymany w pakiecie startowym
• rękawiczek i skarpetek
• słuchawek, zestawów słuchawkowych lub technicznych zatyczek do uszu, które są wkładane lub obejmują uszy, za wyjątkiem wtyczek do ochrony słuchu
• urządzeń bezpieczeństwa (bojki)
• wszelkiej biżuterii uważanej za zagrożenie dla siebie lub innych zawodników (zawodnicy mogą zostać wezwani do usunięcia wszelkich takich przedmiotów)

Podczas jazdy na rowerze zakazane jest korzystanie ze
• słuchawek, zestawów słuchawkowych, zatyczek do uszu lub inteligentnych kasków, które są wkładane lub zakrywają uszy
• lusterek
• pojemników ze szkła
• telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych do komunikowania się
• roweru lub część roweru niezgodnych z przepisami
• ubioru niezgodnego z przepisami

Podczas biegania niedozwolone są:
• Słuchawki
• Pojemniki ze szkła
• Telefony komórkowe lub innych urządzenia elektroniczne do komunikowania się.
• Ubiór niezgodny z przepisami.
• Kule, laski, kijki lub inne urządzenia ułatwiające postęp poprzez pchanie lub ciągnięcie rękami, za wyjątkiem zawodników Paratriathlonu